โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด สพม.27
http://www.ttwsc.ac.th/behav