ประจำเดือน กันยายน
วันที่ 25-26/ 9/ 57   สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  ที่ ห้องประจำชั้้น
 ผู้รับผิดชอบนายสุรจักษ์ ศิลารักษ์


วันที่ 17-18/ 9/ 57   ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่ขันทักษะวิชาการ มหกรรมศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 สพม.27 โซน 1  ที่ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม โรงเรียนขติยวงษา โรงเรียนสตรีศึกษาและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 ผู้รับผิดชอบนายสุรจักษ์ ศิลารักษ์

เพิ่มข้อมูล>>