คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม
ศิลปศึกษาและดนตรี
กลุ่มสาระศิลปศึกษา และ ดนตรี
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
 
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ประจำเดือน กรกฎาคม

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียน

MV ประกอบพิธีไหว้ครู 56

กีฬาสีภายใน เทอดไทยเกมส์

ลอยกระทง เมืองสาเกต

แห่เทียนเข้าพรรษา

พิธีไหว้ครู

พิธีกล่าวคำปฏิญาณ
และสวนสนาม

ข่าวโครงการพระดาบสสัญจร

Website counter
เริ่มนับ 9 สิงหาคม 2555

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทร. 043611185 website: http://www.ttwsc.ac.th email: info@ttwsc.ac.th
webmaster นายยิ่งยศ บุญมั่งมี, administrator นายสุรจักษ์  ศิลารักษ์, information นางทศพร คำทอง