อัลบัมลำดับที่ 117   แห่เทียนพรรษา อำเภอทุ่งเขาหลวง :: 28 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด:: ทำเภอทุ่งเขาหลวง จัดพิธีแห่เทียนพรรษาขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในวันเข้าพรรษา โดยมีการประกวดขบวนแห่ ประกวดเทียนพรรษา และนางเทียง ซึ่งโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมได้ส่งเข้าร่วมในพิธีนี้และได้รับรางวัลทุกรายการ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 116   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา :: 14 มิถุนายน 2561
รายละเอียด:: กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในปีนี้จัดขึ้นตรงกับวันเดียวกันของทุกปี คือวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน ปีนี้ประธานในพิธีได้แก่ นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เด็กๆ ตัวแทนของแต่ละห้อง นำพานที่ช่วยกันประดิษฐ์ประดอยอย่างปราณีต ตามประเพณีโบราณ มากลาบครูเพื่อสำนึกในคำสั่งสอนงและแสดงถึงการคารวะ ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ โดยในโอกาสนี้ โรงเรียนได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน วัดในชุมชน และคณะครู ที่เต็มใจมอบให้ศิษย์ด้วยความรักเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้นักเรียนมีแรงพลักดันในการศึกษาต่อไป เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 115   งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 2560 :: 23 มีนาคม 2560
รายละเอียด:: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีรับวุฒิบัตร จากนายสุทิน ปักเคธาติ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม พิธีขอขมา ครูอาจารย์ที่พร่ำสอน พิธีบายศรีสู่ขวัญและปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพและแสดงความอาลัยรักจากหมู่เพื่อนที่ต้องแยกย้ายกันไปตามภาระกิจของตัวเองต่อไป เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 114   เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2560 :: 1 มกราคม 2560
รายละเอียด:: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษานี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โดยมีนายสุทิน ปักเคธาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการค่าย นายเรวัชร ภูแย้มทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก มีคณะลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และวิชามัญ จำนวน 197 นายเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 113   กีฬาคณะสี เทอดไทยเกมส์ 2560 :: 1 มกราคม 2560
รายละเอียด:: การแข่งขันกีฬาคณะสี เทอดไทยเกมส์ ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ทีมประกอบด้วย สีนำ้เงิน สีเขียว สีม่วง และสีเหลือง ร่วมชิงชัยใน 4 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล เซปักตระกร้อ วอลเล่บอล เทเบิลเทนนิส รวมทั้ง การแข่งขันกรีฑาและกอลเชียร์ รวมทั้งสิน 31 เหรียญทอง เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 112   พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า :: 22 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:: เนื่องในวันคลายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้เป็นบิดาแห่งลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กองลูกเสือ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมจึงจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีขึ้น ในวันที่ 22 พ.ย. 2560 โดยมี นายสุทิน ปักเคธาติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมเป็นประธานในพิธี เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 111   การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2560 :: 7 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:: การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 รอบคัดเลือกโซน 1 ณ สนาม รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย รร.สตรีศึกษา รร.ขัติยะวงษา และรร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งในระดับภาคต่อไป สำหรับโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 32 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 14 รายการ เหรียญเงิน 13 รายการ และเหรียญทองแดง 5 รายการ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งระดับภาค 1 รายการได้แก่ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เด็กหญิงบัวชมภู ขำชม โดยมี คุณครูรสสุคนธ์ นามกันยา เป็นผู้ฝึกสอน ขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 110   สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ๒๕๖๐ :: 3 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:: โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เป็นตัวแทนชาวอำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมขบวนแห่กระทงของ หัวเมืองเชียงขวางซึ่งเป็นหัวเมืองฝั่งตะวันออกของเมืองสาเกตนคร ในประเพณีลอยกระทงประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 109   อบรมหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์ :: 16 สิงหาคม 2560
รายละเอียด:: อบรมหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยสภาเด็กและเยาวชน อำเภอทุ่งเขาหลวง เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 108   แห่เทียนพรรษา ปี 2560 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม :: 1 มกราคม 2560
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมได้จัดขบวนฟ้อนรำ และขบวนต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแฟนซีรณรงค์ ไปร่วมประเพณีงานแห่เทียนพรรษาของอำเภอทุ่งเขาหลวง ณ วัดสำราญ บ้านตลาดใหญ่ อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 107   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม :: 30 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด:: เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติครบ 106 ปี เพื่อรายงานความเก้าหน้าของกิจการลูกเสือในโรงเรียนและความพร้อมเพรียงของเหล่าลูกเสือกองผสม สามัญ สามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ ซึ่งปีนี้มีกองลูกเสือสามัญจากโรงเรียนบ้านยางใต้และโรงเรียนบ้านบัวหลวงมาร่วมเดินสวนสนามในครั้งนี้ด้วย เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 106   พิธีไหว้ครู 2560 :: 8 มิถุนายน 2560
รายละเอียด:: กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในปีนี้จัดขึ้นตรงกับวันเดียวกันของทุกปี คือวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมิถุนายน โดยในปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ ผอ.นคร เวียงนนท์ ครูคำพูล บุญสุข และครูมานิต วรวงค์ รวมพิธีเป็นปีสุดท้าย เนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ เด็กๆ ตัวแทนของแต่ละห้อง นำพานที่ช่วยกันประดิษฐ์ประดอยอย่างปราณีต ตามประเพณีโบราณ มากลาบครูเพื่อสำนึกในคำสั่งสอนงและแสดงถึงการคารวะ ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ โดยในโอกาสนี้ โรงเรียนได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงาน วัดในชุมชน และคณะครู ที่เต็มใจมอบให้ศิษย์ด้วยความรักเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้นักเรียนมีแรงพลักดันในการศึกษาต่อไป เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 105   ผ้าป่าเพื่อการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม :: 12 เมษายน 2560
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น โดยคณะศิษย์เก่าทุกรุ่นและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันนำต้นดอกเงินแห่จากหมู่บ้านขมิ้นเข้ามาถวายแด่พระสงฆ์ที่อาคารหอประชุม เพื่อส่งมอบให้กับทางโรงเรียน นำไปสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาที่โรงเรียนยังขาดแคลนอยู่หลายอย่าง ในโอกาสนี้คณะศิษย์เก่าได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรและสู่ขวัญให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่เคยอบรมสังสอนจนประสบความสำเร็จในวันนี้ เสร็จกิจกรรมได้มีการเลี้ยงสรรค์พบปะเพื่อนเก่าและการแสดงบนเวที การทอดผ้าป่าในปีนี้ มียอดรวมยังไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 398,702 และรุ่น 5 ถอดถวายสมทบทีหลังจำนวน 55,971 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 454,673 ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่าทุกรุ่นและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่เล็งเห็นคุณค่าทางการศึกษาและร่วมสนับสนุนการสร้างปัจจัยทางการศึกษาให้กับลูกหลานของเราครับ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 104   โครงการศึกษาดูงานบุคลากรครู :: 14 มีนาคม 2560
รายละเอียด:: โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรครู ปีการศึกษา 2559 ณ อ.สัตหีบ และเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2560 มีบุคลากรครูและผู้ติดตามเข้าร่วมโครงการจำนวน 47 คน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 103   กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ :: 3 มีนาคม 2560
รายละเอียด:: กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมีผูอำนวยการนคร เวียงนนท์ เป็นประธาน พิธีเริ่มในเวลาประมาณ 09.00 น. นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันแห่ต้นดอกเงินนำมาร่วมสมทบผ้าป่าการศึกษา นักเรียนผู้เสร็จการศึกษาเข้าแถวรับเข็มกลัดดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะครู จากนั้นชมวิดิทัศน์ความประทับใจที่เกิดขึ้นตลอด 3-6 ปีที่ผ่านมาในรั้วแดง-ฟ้า-ขาว ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำอำลา ตัวแทนคณะครูและผู้อำนวยการให้โอวาทและอวยพรในโอกาสสำเร็จการศึกษา อาจารย์ฝึกประสบการณ์กล่าวอำลาคณะครูและนักเรียนในโอกาสสำเร็จหลักสุตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ คณะครูผูกข้อมืออวยพร และร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเก็บความประทับใจ ในโอกาสนี้โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน และขออำนวยอวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตประคับประคองตนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความก้าวหน้าในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ และใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและมีความสุขครับ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 102   กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม :: 24 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด:: จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กุภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โดยมีลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ จำนวน 211 นาย ผู้กำกับลูกเสือจำนวน 22 นายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการเดินทางไกลเป็นระยะทาง 7.6 กม.และฐานความรู้ 10 ฐาน พิธีถวายราชสดุดี พิธีเปิดประชุมกอง โดยมี ผอ.นคร เวียงนนท์ ผอ.ค่าย เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมฐานผจญภัย 7 ฐาน การประกอบอาหาร การสร้างค่ายพักชั่วคราว และ่กิจกรรมรอบกองไฟ สร้างความสนุกสนาน ความรู้ในการใช้ชีวิตและประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับลูกเสือเนตรนารีทุกนาย เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 101   อบรมเยาวชนเทอดไทยหยุดดื่ม หยุดเสพและหยุดสูบ :: 10 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียด:: ภาพประทับใจ นำ้ตาไหลหลั่้งริน กิจกรรม อบรมเยาวชนเทอดไทยหยุดดื่ม หยุดเสพและหยุดสูบ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 100   นิเทศติดตามการดำเนินงานด้านวิชาการ :: 27 มกราคม 2560
รายละเอียด:: วันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมมีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การดำเนินงานด้านวิชาการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นำโดยท่านสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขติยะวงษาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนิเทศติดตามในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการของโรงเรียนให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 99   กิจกรรมวันครู อ.ทุ่งเขาหลวง :: 16 มกราคม 2560
รายละเอียด:: 48 รูปภาพ · Updated 3 เดือนที่แล้ว จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมโดยมีครูจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งระดับประถมและมัธยมในอำเภอทุ่งเขาหลวงกว่าสองร้อยคนเข้าร่วมงาน ภายใตคำขวัญประจำวันครูของปีนี้ว่า “ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 98   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา :: 22 มกราคม 2560
รายละเอียด:: มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 63 คน และครู/อาจารย์ที่ควบคุมดูแล จำนวน 15 คน เพื่อทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ถ้ำพระยานคร อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด หาดสวนสนประดิพัทธ์ อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา โดยเริ่มออกเดินทางวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 น.ได้ไปตามเส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ จ.เพชรบุรี โดยพาหนะรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน และได้กลับถึงสถานศึกษา วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 01.30 น. การพานักเรียนไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นที่ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ได้สัมผัสกับสถานที่จริงรวมทั้งได้รับความรู้จากคณะวิทยากรและการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่พบอุปสรรค์หรือปัญหาใดๆ ระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.นคร เวียงนนท์ ที่อำนวยการเดินทางตลอดทริปครั้งนี้ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 97   กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ :: 30 ธันวาคม 2559
รายละเอียด:: โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ขึ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารและปัจจัยให้แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นได้มีการประกวดร้องเพลงเทอดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และการจับฉลากของขวัญ และรับพรปีใหม่จากคณะผู้บริการเพื่อให้โชคดีวิวัฒนมงคลตลอดปี 2560 เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 96   ทัศนศึกษา 2559 ม.1-2 และ 4-5 :: 23 ธันวาคม 2559
รายละเอียด:: กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บนเส้นทางจังหวัดขอนแก่น เริ่มจากขึ้นรถไฟที่สถานีขอนแก่นด้วยขบวนตู้โดยสาร 447 ไปสถานีรถไฟเขาสวนกวางระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อไปยังสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสวนสัตว์จัดขึ้นแล้วเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านตากลางหมู่บ้านเลี้ยงงูที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เด็กๆ ได้เปิดประสพการณ์ใหม่ๆ สนุกสนานพร้อมทั้งได้ความรู้มากมาย ขอขอบคุณ นายสถานีรถไฟขอนแก่น ผอ.สวนสัตว์ขอนแก่น และท่านผู้อำนวยการนคร เวียงนนท์ ที่อำนวยการเดินทางในครั้งนี้ครับ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 95   กีฬาสีภายใน 2559 TTW Sport day :: 16 ธันวาคม 2559
รายละเอียด:: กิจกรรมกีฬาสีภายในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ประกอบไปด้วย 4 คณะสีได้แก่ สีเหลือง สีเขียว สีม่วงและสีน้ำเงิน จัดการแข่งขันภายใต้ concept ถวายอาลัยในหลวง ร.๙ และถวายพระพรในหลวง ร.๑๐ มีการแข่งขันกรีฑา 10 ประเภทและกีฬา 9 ชนิดกีฬา ซึ่งผลปรากฏว่า สีน้ำเงินครองเจ้าเหรียญทอง ได้ 10 ทอง 7 เงิน รวม 17 เหรียญ ตามด้วยสีเขียว สีม่วง และสีเหลือง ตามลำดับ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ขอขอบคุณหน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนที่ให้เกียรติมาร่วมงานและให้การสนับสนุนปัจจัยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ครับ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 94   ประชุมผู้ปกครอง 2/2559 :: 16 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด:: กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2559 จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ย. 2559 เพื่อชีแจงแนงปฏิบัติต่างๆ ของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ในโอกาสนี้ครูที่ปรึกษาได้แจกเงินตามโครงการเรียนฟรีและใบ ปพ. แจ้งผลการเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 93   สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ลอยกระทงเมืองสาเกตุ :: 14 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด:: สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ลอยกระทงเมืองสาเกตุ พิธีลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นในวันที่ 14 พ.ย. 2559 ณ บริเวณบึงพลาญชัย โดยโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม และชาวอำเภอทุ่งเขาหลวง ได้รับเกียรติให้แต่ขบวนแห่ของหัวเมืองเชียงขวาง ซึ่งเป็นหัวเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสาเกตุนคร โดยมีเอกลักษณ์ของชาวเมืองคือการปันหม้อ ดังมีหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญที่ค้นพบได้แก่ หม้อสำริด ซึ่งปัจจุบันได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 92   โครงการปลูกป่า ตามรอยพ่อ :: 9 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด:: โครงการปลูกป่า ตามรอยพ่อ เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณ ริมหนองขมิ้น เขตบริการพื้นที่ของ อบต.เทอดไทย เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 91   พิธีแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล :: 4พฤศจิกายน2559
รายละเอียด:: พิธีแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในวันที่ 4 พ.ย.2559 เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 90   โครงการเข้าพรรษาพาทำบุญ :: 1 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด:: ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเข้าพรรษาพาทำบุญ เพื่่อให้ครูและนักเรียนได้เข้าวัด ฟังธรรม ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ตามอันควร ในวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทุกวัด เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 89   ค่ายคณิตศาสตร์ :: 2 กันยายน 2559
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยฐานต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโดยมีสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ และพี่ๆ นักเรียนชั้น ม.6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความสนุกสนานให้กับกนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 88   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ :: 11 สิงหาคม 2559
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนเทอดไทยวิยาคมร่วมจัดกิจกรรม 12 สิหา วันแม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคุณแม่ คุณยายของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง พิธีเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. นายนคร เวียงนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระ อ่านบทอาเศียรวาท ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี คณะครู ผู้ปกครอง ลงนามถวายพระพร จากนั้นนักเรียนได้มอบดอกมะลิและพวงมาลัยและก้มกลาบแม่ที่มาร่วมงาน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 87   แห่เทียนพรรษาประจำปี 59 :: 19 กรกฎาคม 2559
รายละเอียด:: ในเทศกาลเข้าพรรษา ของทุกปี ชาวอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ดได้จัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อแสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป โดยในปีนี้จัดตรงกับวันที่ 19 กรกฏาคม 2559 ที่วัดบ้านยางด่อ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอทุ่งเขาหลวง มาเป็นประธานในพิธี โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งเดียวในอำเภอทุ่งเขาหลวงจึงได้จัดขบวนแห่ ต้นเทียน ธิดาเทียน และคณะฟ้อนรำถวายเพื่อรวมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 86   เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด :: 13 กรกฎาคม 2559
รายละเอียด:: เมือวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับลูกเสือของโรงเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมทั้งออกเดินรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 85   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม :: 1 กรกฎาคม 2559
รายละเอียด:: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 105 ปีของการก่อตั้งกองลูกเสือไทย โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2545 เพื่อเป็นเทอดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบิดาแห่งลูกเสือไทย กองลูกเสือโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม จึงจัดให้มีกิจกรรม ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกองผสมขึ้น ซึ่งมีลูกเสือเข้าร่วมทั้งสิ้น 211 นาย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 16 นาย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายนคร เวียงนนท์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมเดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 84   รับธงกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด :: 14 กรกฎาคม 2559
รายละเอียด:: วันที่ 14 กรกฏาคม 2559 คณะตรวจการลูกเสือ สพม.27 นำโดยท่านถวาย เจริญพรศรี รองผอ.เขต ออกตรวจและติดตามการดำเนินงานของกองลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม พร้อมกันนี้ได้มอบธงประจำกองและตรวจชมการเปิดกองและสวนสนาม รวมทั้งเอกสารต่างๆ ของการดำเนินการกิจกรรม โดยกองลูกเสือต้านยาเสพติดเทอดไทยวิทยาคมได้รับคำชมเรื่องระเบียบวินัย และความถูกต้องของการดำเนินงาน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 83   ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ :: 23 มิถุนายน 2559
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้ต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและตรวจความคืบหน้าของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม พร้อมทั้งได้พบปะกับข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหน่วยงานการศึกษาและการปกครองของอำเภอทุ่งเขาหลวง ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุลนายอำเภอทุ่งเขาหลวง น.ส.จุฬาลักษณ์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 82   ค่ายดาราศาสตร์สัญจร59 :: 10 มิถุนายน 2559
รายละเอียด:: - เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 81   เข้าร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาตร์ สร้างโอกาสให้เด็กร้อยเอ็ด :: 16 มิถุนายน 2559
รายละเอียด:: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าร่วมกิจกรรมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาตร์ สร้างโอกาสให้เด็กร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 80   ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 :: 18 มิถุนายน 2559
รายละเอียด:: ภาพบรรยายกาศบางส่วน การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2559 หลังจากผู้ปกครองรับทราบความคืบหน้าและนโยบาย ผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เลือกเครือข่ายผู้ปกครอง แจ้งผลการเรียน ทำสัญญาการดูแลพฤติกรรม และแจกเงินตามนโยบายเงินฟรีฯ ในภาคเช้าวันที่ 18 พค 59 เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 79   กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา :: 20 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด:: เนื่องในวันที่ 20 พ.ค. เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันวิสาขบูชา เพื่อระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมจึงจัดให้มีการทำบุญ ฟังเทศ และแห่เทียนขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. โดยชั้น ม.1-3 จัดขึ้นที่วัดบ้านขมิ้น ชั้น ม.3-6 จัดขึ้น ณ วัดป่าโนนสวรรค์ โอกาสนี้หลวงปู่คำปั่น จันทฺโชโต เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสวรรค์ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนเทอดไทยวิทยาคม จำนวนเงิน 10,000 บาท และโรงเรียนบ้านเทอดไทยเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ขอกราบอนุโมทนาสาธุกานหลวงปู่ มา ณ โอกาสนี้ครับ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 78   ประมวลภาพคณะผ้าป่าสามัคคี รุ่น 2 :: 15 เมษายน 2559
รายละเอียด:: ด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2518) ได้จัดงานทอดผ่าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนซื้อศาลาพักผ่อนนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นอื่นๆ ขึ้น ในวันที่ 15 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 นำมาสมทบรวมเป็นเงิน 160,098 บาท (หักจากค่าศาลาแล้ว) ทางโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่านจึงขอขอบคุณคณะศิษย์เก่าที่เสียสละ กำลังกาย กำลังทรัพย์ ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้มีศาลาที่พักและอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกต่อการศึกษามา ณ โอกาศนี้ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 77   โครงการสรา้งสำนึกพลเมือง จ.ร้อยเอ็ด รุ่น 4 :: 25 พฤษภาคม 2559
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน 2559สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำทีมวิทยากรโดยท่าน ผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ อาจารย์อังสนา พิไสยสามนต์เขต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ยังมีทีมงานนำทีมโดย พี่เล็ก(จินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์) พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ น้องหลิน(จารุวรรณ แก้วมะโน) นักวิชาการ น้องคิม(สุพจน์ พากเพียร) เจ้าหน้าที่โครงการ น้องสวย(สุภารัตน์ พรมสวัสดิ์) เจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมกันดำเนินการจัดอบรม โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 4 ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่เกิดจากความร่วมมือ ของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้รับแรงสนับสนุนจากท่านอาจารย์โกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ที่ได้ช่วยประสานงานคุณครูในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25-28 เมษายน 2559 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโครงการนี้ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ และครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน จาก โรงเรียน ทั้งหมด 20 โรงเรียน ตลอดระยะเวลาทั้งสี่วันของการอบรมดำเนินไปอย่างเข้มข้นสนุกสนาน และได้รับความรู้มากมายในหลายหัวข้อ ได้แก่ การเตรียมเป็นพลเมือง ความเป็นพลเมือง การสร้างสำนึกพลเมือง นโยบายสาธารณะและการจัดทำนโยบายสาธารณะ 6 ขั้นตอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม เพื่อสะท้อนการนำเสนอที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการขยายผลของโครงการไปสู่โรงเรียนและนักเรียนต่อไปในอนาคต วันที่สี่ของการอบรมท่านอาจารย์โกศล ฐานะ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ และกล่าวให้ขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกๆ ท่าน ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “สร้างสำนึกพลเมือง” จะช่วยปลูก และปลุกจิตสำนึกพลเมืองให้กับคุณครู รุ่นสาม แห่งเมืองสาเกตุนคร...... แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรุ่นต่อไปนะคะ.....^__^ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 76   เดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ 2558 :: 20 มกราคม 2559
รายละเอียด:: เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ปีนี้จัดขึ้น ณ ผาหมอกมิวาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาน้ำทิพย์ ในวันที่ 20-21 มกราคม 2559 เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 75   โครงการสัมนาดูงานคณะครูและบุคลากร :: 7 มีนาคม 2559
รายละเอียด:: โครงการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเทอดไทยในปีนี้จัดขึ้น บนเส้นทาง จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2559 โดยมีคณะครูและผุู้ติดตามร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ท่าน สำหรับสถานที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้แก่ พร้อมมิตรสตูดิโอ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น้ำตกเอราวัณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว อุทยานราชภักดิ์ พิพิธภัณฑ์สงครามอ่าวมะนาว และด่านสิงขร เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดและพัฒนาการศึกษา ตลอดจนเป็นสวัสดิการเพื่อการพักผ่อนในการเติมพลังให้ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการสูงขึ้นต่อไป เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 74   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา :: 18 กันยายน 2558
รายละเอียด:: ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมี ผอ.วัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยา และ ผอ.พรเทพ โพธิ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญวิทยา เป็นประธานในการประเมิน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 73   เรือจ้างวางพาย :: 17 กันยายน 2558
รายละเอียด:: พิธีบายศรีสู่ขวัญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ครูสมัคร ตรีวงษ์วัฒนา และ ครูจำกัด รัตนภักดี วันที่ 17 กันยายน 2558 เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 72   ไข่ไก่ เพื่ออาหารกลางวัน :: 11 กันยายน 2558
รายละเอียด:: โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อาหารกลางวัน จากการสนับสนุนของอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยมี ครูเดชา เขตกลางผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ ณ เวลานี้ผลผลิตจากแม่พันธุ์ไก่ไข่กำลังผลิดอกออกผล นำมาสมทบเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารให้กับนักเรียนได้รับประทาน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 71   กิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียน :: 11 สิงหาคม 2558
รายละเอียด:: จัดขึ้นในวันที่ 11 สิหาคม โดยกลุ่มสาระภาษาไทยและกลุ่มสาระสังคมศึกษาศานาวัฒนธรรม โดยใช้คอนเซปเดียวกันว่า "วันแม่แห่งใจ ภาษาไทยแห่งชาติ โรจน์ศาสตร์สุนทรภู่ เปิดประตูสู่อาเซียน" ในกิจกรรมมีการแสดงบนเวที เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติ และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 นี้ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 70   พิธีแห่เทียนพรรษาอำเภอทุ่งเขาหลวง :: 30 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด:: พิธีแห่เทียนพรรษาอำเภอทุ่งเขาหลวง จัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฏาคม 2558 ถือเป็นงานประเพณีใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของอำเภอ โดยโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมได้ส่งขบวนแห่ต้นเทียน ธิดาเทียน ขบวนฟ้อนรำและการแสดงพิธีเปิดเข้าร่วมและแข่งขันเหมือนเช่นทุกปี และผลการแข่งขันประเภทต่างๆ ของโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม มีดังต่อไปนี้ ขบวนแห่ ได้รับรวงวัลชนะเลิศ ธิดาเทียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และต้นเทียนได้รับรางวัลชมเชย ในโอกาสนี้โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการนายนคร เวียงนนท์ คุณครูยงค์ ป้องเขตและคุณครูปิยะนัฐ วีระสร คุณครูผู้ฝึกสอนการแสดง นักเรียนที่เข้าร่วมการแสดงทุกคนตลอดจนคณะครูทุกท่านที่กำกับดูแลจนขบวนแห่สงางาม เป็นที่น่าตืนตาตื่นใจ ให้กับชาวบ้าน ชุมชนอำเภอทุ่งเขาหลวงได้รับชม ตลอดจนสืบสานประเพณีอันดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้อยู่คู่ความเป็นไทยตลอดไป เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 69   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม :: 1 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด:: ธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปณากองลูกเสือแห่งชาติ จากวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชาทานกองลูกเสือแห่งชาติขึ้นวันที่ 1 กรกฏาคม 2455 นับเป็นปีที่ 103 ของลูกเสือไทย กองลูกเสือโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบิดาแห่งลูกเสือไทย จึงได้จัดให้มีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้นเพื่อแสดงความเป็นระเบียบ เข้มเข็งอดทนและความจงรักภักดีต่อพระองค์ โดยมีนายนคร เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เป็นประธานในพิธีในโอกาศนี้ได้มองวุฒิบัตรแก่ผู้กำกับลูกเสือที่ผ่านการตรวจประเมินขั้น AL.T. วิทยากรลูกเสือต้านยาเสพติดและลูกเสือที่ผ่านการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดของ สพม.27 ด้วย เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 68   พิธีไหว้ครู 2558 :: 11 มิถุนายน 2558
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณครู พร้อมกันนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งปีนี้มีทุนการศึกษาจากคณะครูและผู้มีอุปการะจากหน่วยงานและเอกชนเป็นจำนวนเงินถึง 60,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 ต่อไป เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 67   โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม :: 2 มิถุนายน 2558
รายละเอียด:: นที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่วัดป่าสามัคคีธรรม ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตรตาจากพระมหา ดร.ทองจันทร์ กมโล รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะแบง เดินทางมาเป็นวิทยกรให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างมีคุณธรรม ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 66   ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558 :: 22 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด:: วันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมาโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและแนวปฏิบัติให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนารวมกัน ในโอกาสนี้โรงเรียนได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้กับนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนทุกคน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 65   เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน2558 :: 21 พฤษภาคม 2558
รายละเอียด:: ปีนี้มีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนทั้งหมด 2 พรรค มีนักเรียนมาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 100% เต็ม ซึ่งเมือเปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนนผลปรากฎว่าพรรคที่1 หรือกลุ่มนักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน ๆ พี่ๆ น้องๆ ให้ได้เป็นคณะกรรมการนักเรียนและนายเมธีร์ แสงทอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนในปีนี้และจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 ปีเต็ม เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 64   ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด :: 12 มีนาคม 2558
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2558 ที่ผ่าน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จัดอบรมลูกเสือป้องกันยาเสพติดขึ้น ณ ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมจำนวน 1 หมู่ 8 นายและมีผู้กำกับติดตามไปด้วยจำนวน 2 ท่านได้แก่ ครูปิยะนัท วีระศร และครูยิ่งยศ บุญมั่งมี การอบรมตลอด 3 วัน 1 คืนเต็มไปด้วยความรู้ด้านลูกเสือ การเป็นผู้นำ และความรู้ด้านยาเสพติด รวมทั้งมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่งลูกเสือต่างโรงเรียน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 63   ค่ายคณิตศาสตร์ :: 2 มีนาคม 2558
รายละเอียด:: กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนคร เวียงนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์สุริยา รูจีพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์เป็นผู้ควบคุมดูและกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมประกอบด้วยฐานต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและความรู้จากการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดความสนุกและได้รับความรู้ไปในคราวเดียวกัน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 62   พิธีรับวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการ :: 6 มีนาคม 2558
รายละเอียด:: พิธีรับวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งดงามและสมเกียรติอีกครั้ง ปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2558 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาคบังคับ จำนวน 55 คน และหลักสูตรขั้นพื้นฐานจำนวน 15 คน เข้ารับวุฒิบัตรจากนายนคร เวียงนนท์ ผู้อำนวยการเทอดไทยวิทยาคม ประทานในพิธี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง รวมทั้งนักเรียนรุ่นน้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยิน ในพิธีครั้งนี้ด้วย ส่งผลให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนได้รับความภาคภูมิใจ ความประทับใจจากกิจกรรมที่คณะครูจัดให้ในครั้งนี้ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 61   อบรมป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร :: 25 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โรงพยาบาลอำเภอทุ่งเขาหลวงจัดให้มีการอบรมโครงการป้องการและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น โดยใช้สถานที่หอประชุมอาคาร 2 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตอำเภอทุ่งเขาหลวงเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 350 คน ทั้งจาก โรงเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนบ้านดอนจาน และโรงเรียนท่าโพธิ์ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 60   กิจกรรมวันครู อำเภอทุ่งเขาหลวง :: 16 มกราคม 2558
รายละเอียด:: วันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรี่ยนต่างๆในเขตอำเภอทุ่งเขาหลวงร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติของครู ดังคำขวัญวันครูในปีนี้ว่า "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู" โดยโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนมัธยมแห่งเดียวของอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นสถานที่จัดงาน โดยมีนายนิรันดร์ นาเมืองรังษ์ อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทย ให้เกียรติเป็นประธาน โดยคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่าสองร้อย คน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 59   เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ :: 9 มกราคม 2558
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมใด้จัดให้มีการเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญได้ทำการเดินทางไกลเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และเข้าทดสอบทางวิชาการในฐานตามจุดต่างๆ 5 ฐานด้วยกัน ในช่วงบ่ายได้ทดสอบวิชาสูทกรรมหรือวิชาประกอบอาหารและเข้าฐานผจญภัยอีกจำนวน 6 ฐานเช่น ฐานสกีบก ฐานปีนเชือก ฐานอุโมงค์น้ำ เป็นต้น สร้างความสนุกสนานให้กับลูกเสือเนตรนารีเป็นอย่างมาก หลังจากเสร็จกิจกรรมได้มีพิธีปิดกอง โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ค่าย นายนคร เวียงนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมเป็นประธานปิดกอง ในเวลา 16.30 น. เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 58   อบรมขยายผลการใช้โปรแกรม DBook :: 26 ธันวาคม 2558
รายละเอียด:: เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ได้ดำเนินการอบรมขยายผลตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อขยายเครือข่ายในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม D-book Pro ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุทิน ปักเคธาติ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี วิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ นางสาวนิยม ดวงเพชรแสง นายยงค์ ป้องเขต และนายยิ่งยศ บุญมั่งมี มีผู้เข้ารับการอบรมขยายผลในครั้งนี้ จำนวน 20 คน เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 57   อวรพรปีใหม่ ผอ.ของเรา :: 5 มกราคม 2558
รายละเอียด:: คณะครูโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมเข้าอวยพร พร้อมมอบกระเช้าสุขภาพให้กับท่านผู้อำนวยการนคร เวียงนนท์ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 พร้อมกันนี้คุณครูมานิตย์ วรวงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้มอบเงินจำนวน 5,000 จากนายแพทย์นำชัย นำเกียรติ์สกุลและนักเทคโนโลยีหัวใจหญิง นภารัตน์ วรวงค์ บุตรเขยและบุตรสาวของคุณครูมานิตย์ วรวงค์ เพื่อสมทบทุนในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ของคณะครู โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 56   กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ :: 30 ธันวาคม 2557
รายละเอียด:: วันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมาโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมจัดให้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ขึ้น ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน กิจกรรมประกอบไปด้วยช่วงเช้านิมนต์พระ 9 รูปจากวัดต่างๆ ในเขตบริการของโรงเรียนมารับบัณฑบาตรจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่าที่มาใสบาตรกันทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง หลังจากรับพรและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก็ต่อด้วยกิจกรรมบนเวทีและการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งปีนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีของของขวัญจากการบริจาคของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรวมด้วยช่วยกันของคณะครูได้ของขวัญให้กับนักเรียนเป็นจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 55   ทัศนศึกษานครพนม-มุกดาหาร :: 4 ธันวาคม 2557
รายละเอียด:: กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม บนเส้นทาง จ.นครพนม และจังหวัด มุกดาหาร โดยจุดแรกไปสักการะพระธาตุพนมพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอีสาน จุดที่สองเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ สถาปัตยกรรมธรรมชาติอันละลานตาแหล่ง Unseen Thailand อีกแห่งของประเทศ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังตลาดอินโดจีนแหล่งช็อปปิงสินค้าจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และเดินทางกลับถึงโรงเรียนในเวลาประมาณ 19.00 น. ด้วยความสวัสดิภาพ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 54   กิจกรรมกีฬาสี2557 :: 28 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด:: การแข่งขันกรีฑา-กีฬาสีภายในโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม จัดขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.2557 โดยมีคณะสีเข้าร่วมทั้งหมด 4 สีได้แก่ สีเหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว และสีม่วง ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากวงโยธวาทิต 2 วงจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและโรงเรียนขัตวงษา ให้เกียรตินำขบวนพาเรตนักกีฬาเดินเข้าสู่สนาม จากนั้นเป็นการแข่งขันกรีฑาและกีฬาประเภทต่างๆ สร้างความสนุกสนุกสนาน และสมัครสมานสามัคคีให้กับนักกีฬาและกองเชียร์เป็นอย่างมาก เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 53   เก็บตกภาพเตรียมความพร้อมกีฬาสี 57 :: 28 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียด:: เก็บตกภาพเตรียมความพร้อม ซักซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน 2557 ใครเป็นใครดูเองนะครับ เพิ่มเติม

อัลบัมลำดับที่ 52   พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว :: 1 มกราคม 2557
รายละเอียด:: พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตของพระบิดาแห่งลูกเสือไทยในปีนี้มี ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมเข้าร่วมถวายราชสดุดีเพื่อละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียง เพิ่มเติม
อัลบัมลำดับที่ 51   ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2557
วันที่จัดกิจกรรม :: 14 พฤศจิกายน 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: หอประชุมโรงเรียน

อัลบัมลำดับที่ 50   สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป 2557
วันที่จัดกิจกรรม :: 6 พฤศจิกายน 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ครูและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อัลบัมลำดับที่ 49   โรงพยาบาลอำเภอทุ่งเขาหลวงจัดโครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน
วันที่จัดกิจกรรม :: 19 กันยายน 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ครูและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: หอประชุมโรงเรียน

อัลบัมลำดับที่ 48   สภอ.ทุ่งเขาหลวงให้ความรู้ด้านกฎหมาย
วันที่จัดกิจกรรม :: 19 กันยายน 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ครูและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: หอประชุม อาคาร 2

อัลบัมลำดับที่ 47   ชมรมคนรักในหลวงจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความจงรักษ์ภักดี
วันที่จัดกิจกรรม :: 12 กันยายน 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: นักเรียนชั้น ม.ปลาย
สถานที่จัด :: หอประชุม

อัลบัมลำดับที่ 46   ประมวลภาพมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ 56
วันที่จัดกิจกรรม :: 5 มีนาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
สถานที่จัด :: หอประชุม อาคาร 2

อัลบัมลำดับที่ 45   สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.ทุ่งเขาหลวง 2557
วันที่จัดกิจกรรม :: 11 กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ครู นักเรียนตัวแทนโรงเรียน
สถานที่จัด :: วัดสำราญ บ้านตลาด ต.เทอดไทย

อัลบัมลำดับที่ 44   ค่ายอบรมเยาวชน
วันที่จัดกิจกรรม :: 14 กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: นักเรียนชั้น ม.ปลาย
สถานที่จัด :: ห้องประชุมอินทนิน อาคาร 1

อัลบัมลำดับที่ 43   กิจกรรมวันอาเซียนเดย์
วันที่จัดกิจกรรม :: 8 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ครูและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: หอประชุม อาคาร 2

อัลบัมลำดับที่ 42   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่จัดกิจกรรม :: 8 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: หอประชุม อาคาร 2

อัลบัมลำดับที่ 41   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
วันที่จัดกิจกรรม :: 5 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ผู้บริหาร ครูและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: หอประชุม อาคาร 2

อัลบัมลำดับที่ 40   โครงการอบรม พัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
วันที่จัดกิจกรรม :: 24 กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: นักเรียนชั้น ม.1-3
สถานที่จัด :: วัดป่าศรีรัตนวนาราม ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อัลบัมลำดับที่ 39   พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันที่จัดกิจกรรม :: 2 กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ผู้กำกับ คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญทุกนาย
สถานที่จัด :: ลานเอกประสงค์หน้าเสาธง

อัลบัมลำดับที่ 38   กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่จัดกิจกรรม :: 26 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ครูและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: หมู่บ้านเทอดไทย บ้านตลาด

อัลบัมลำดับที่ 37   พิธีไหว้ครู 2557
วันที่จัดกิจกรรม :: 11 มิถุนายน 2557
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :: ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกคน
สถานที่จัด :: หอประชุมโรงเรียน


Link ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2556
Link ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555